Hangi Türk Boyundansın Tahmin Ediyoruz

1 dakikada okuyabilirsiniz


41
55 , 41

Dünya tarihine yön veren en önemli topluluklardan olan Türkler, Orta Asya’dan dünyaya yayıldılar. Dünyanın çeşitli yerlerine yayılan 24 Oğuz boyu devletler, beylikler ve hanlıklar kurdular. Peki sen bu boylardan hangisindensin?

 1. 1 Öncelikle gök bayrağımızın rengi olan mavinin bir tonunu seç bakalım.

  1. ..
  2. ..
  3. ..
  4. ..
  5. ..
  6. ..
  7. ..
 2. 2 Bazı Oğuz boylarının isimlerinin anlamları bunlar.. Seç birisini

  1. “Sağlam, berk”
  2. “Çevik ve vahşî "
  3. “Ülke almak ve hanlık yapmak”
  4. “Nereye varsa başarı gösterir”
  5. “Düşmanı nerede görse savaşıp çarpan, vuran ve hızlı savaşan”
  6. “Devletli, nîmeti bol”
  7. “İyi çalışkan, gayretli”
  8. “Dürüp toplar”
 3. 3 Ongununu Seç Bakalım

  1. Kartal
  2. Şahin
  3. Bozkurt
  4. Tavşancıl Kuşu
  5. At
  6. Doğan
  7. ..
 4. 4 O dönemde yaşasaydın hangisine daha çok ağırlık verirdin?

  1. Demircilik
  2. Hayvancılık
  3. Ticaret
  4. Avcılık
  5. Sanat
 5. 5 O dönemin koşullarında; otağını nereye kurardın?

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
 6. 6 Oğlun oldu.. Hangi ismi ona verirdin?

  1. Ertuğrul
  2. Ayhan
  3. Günhan
  4. Elbey
  5. Yıldızhan
  6. Gökhan
  7. Ahmet
 7. 7 Oğuz Boylarının Bazılarının Nüfusları Bu Bölgelerde Yoğundu.. Seç Birisini

  1. Konya, Antalya, Niğde
  2. Çorum, Çankırı, Kastamonu
  3. Bolu, Burdur, Kayseri
  4. Bilecik, Denizli, Sivas
  5. Amasya, Diyarbakır, Aydın
  6. Ankara, Bolu, Sivas
  7. Bursa, Çanakkale, Kırşehir
 8. 8 Türk Büyüklerinin Sözlerinden Birini Seç

  1. Ben sadece asil bir ailenin evladı olmakla değil,fakat asil bir milletin evladı olmakla gururluyum.
  2. Üstümüze kılıç çekilmedikçe,ülkemize girilmedikçe, tab'ama cefa edilmedikçe bizden kimseye zarar gelmez.
  3. Ey türk beyleri, milltim,işitin! Yukarıda gök çökmedikçe aşağıda yer delinmedikçe, türk ulusu senin ülkeni kim alabilir? Töreni kim bozabilir?
  4. Benim hayatta yegane fahrim, servetim türklükten başka bir şey değildir.
  5. Ey türk ulusu! silkin ve kendine dön! Niçin yanılıyorsun? Bütün bunlar kendinden,kendi öz benliğinden uzaklaşıp düşmana dönük yaşadığın için oldu.
  6. Onlara allah türk adını verdi ve onları yeryüzüne hakim kıldı.

Hangi Türk Boyundansın Tahmin Ediyoruz

Yüklenme tarihi
 1. Test sonucu

  Döğer boyundasın!

  Sen Oğuzlar'ın Bozoklar kolunun Döğer boyundansın! Döğer/Töker durup toplar anlamına gelir. Halep'ten Dağıstan'a kadar birçok bölgede var oldunuz. 

  Osmanlı devrinde Diyarbakır ile Halep arasındaki en güzel yaylaklar tamamen sizin oymaklar tarafından tutulmuştur!

  Sonucu paylaş
 2. Test sonucu

  Kayı Boyundansın!

  Sen üç kıta ve yedi denize altı yüz yıldan fazla hâkim olan Osmanlı sülâlesi bu boyundansın!

  Kayı Boyundan Ertuğrul Gâzi ve her biri birer müstesnâ şahsiyete sâhip, çoğu dâhî, cihangir, kumandan, şâir ve sanatkâr olan Osmanlı sultanları, Kayı Han neslinin kıymetini göstermeye kâfidir.

  Sonucu paylaş
 3. Test sonucu

  Bayat Boyundansın!

  Sen, Dede Korkut kitabını 1480’de Hicaz’da yazan Tebrizli Hasan ve meşhûr şâir Fuzûlî'nin boyundansın!

  O kadar kültürünü benimsemişsiniz ki, bugün bile sizin boydan gelen insanların hayatlarında klasik Türkmen, bozkır yaşamının öğelerine sıkça rastlıyoruz!

  Sonucu paylaş
 4. Test sonucu

  Alkaevli Boyundansın!

  Sen, “Nereye varsa başarı gösteren” bir boydan geliyorsun!

  Türkiye ve Âzerbaycan’daki Alaca, Alacalılar adı taşıyan yerler sizin boyun hatırasıdır.

  Sonucu paylaş
 5. Test sonucu

  Dodurga Boyundansın!

  “Ülke almak ve hanlık yapmak” sizin işiniz!  Sivas'ın doğusundaki Tödürgeler de  sizin boydandır. Ongununuz, kutsal hayvanınız kartaldır.

  Sonucu paylaş
 6. Test sonucu

  Avşar Boyundansın!

  Avşar boyundan herkes çevik ve vahşidir! Hazistan Beyleri, Konya’daki Karamanoğulları, İran’daki Avşarlı Nâdir Şah ve hanedanı, Ürmiye ve Horasan Afşarları sizin boydandır!

  Safevi Hanedanlığından sonra İran’ı yöneten ikinci Türk boyu Avşarlardır.

  Avşar boyunun ülke kuran ve yöneten 5 boydan biri olduğu söylenir.

  Sonucu paylaş
 7. Test sonucu

  Peçenek Boyundansın!

  1048 yılında Tunayı geçerek Bizansa akına başladınız!
   1050 yılında Edirneyi kuşattınız ve  1053 yılında Bizans’ı ağır yenilgiye uğrattınız!  1090 yılında Büyük Çekmeceye kadar geldiniz.

  Bu dönemde Bizanslılar batıda Peçenek Türkleri, Anadolu’dan Selçuklu Türkleri, İzmir ve civarında Çaka Bey ile uğraşıyordu.

  Sonucu paylaş
 8. Test sonucu

  Çepni Boyundansın!

  Çepniler; 1071′de Anadolu’nun, 1277 yılından itibaren de Sinop’tan Trabzon’a kadar olan Karadeniz Bölgesi’nin fethedilmesinde çok aktif görevler üstlendiniz. 1277 yılında Sinop’a saldıran Rum Pontus İmparatorluğu’nun ordusunu bozguna uğrattınız!

  Siz, Fatih’in Ordusu’na yardımcı oldunuz. Elde edilen zaferde büyük payınız var!


  Sonucu paylaş

Bu içeriği beğendiysen arkadaşlarınla paylaşabilirsin!

41
55 , 41
Ne tür bir içerik oluşturacaksın?
Test Oluştur
Soru serileri ve onlara uygun cevaplar oluştur.
Testler (Doğru/Yanlış)
Doğru/Yanlış seçenekli test oluştur
Anket
Anket oluştur
Yazı
Destekleyici görseller ile bir yazı oluştur
Listele
İçeriğini Sıralayarak Oluştur
Video
Video paylaşım sitelerinden klipler yükle
Ses, Müzik
Ses dosyası yükle
Resim
Fotoğraf yükle